Bardzo dobra znajomość problematyki ekologicznej oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju* w realizowanych przez EPRD projektach, pozwala firmie na kompleksowe wsparcie międzynarodowych instytucji pomocowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,  w kontekście zagadnień związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, jak i wpływu inwestycji na to środowisko.

Biuro posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów wsparcia technicznego, w tym przede wszystkim ocenie jakości i kompletności dokumentów projektowych, ich zgodności z unijnymi dyrektywami środowiskowymi oraz polskimi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej oraz ocenie ofert przetargowych. Specjalizujemy się również w przygotowywaniu programów i analiz środowiskowych, jak też sprawujemy nadzór nad realizowanymi projektami oraz przeprowadzamy ewaluacje zrealizowanych już projektów.

* Rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.