KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2009-032
TYTUŁ PROJEKTU:
Przygotowanie Programu Pomocowego w sektorze Rolnictwa i Zabezpieczenia Żywno¶ci finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju - Erytrea
KRAJ:
Erytrea
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
RzÄ…d Erytrei
OPIS PROJEKTU:
Erytrea rozciÄ…ga siÄ™ pomiÄ™dzy Morzem Czerwonym oraz sÄ…siadujÄ…cymi krajami Sudanem, EtiopiÄ… oraz Didżibuti. kraj okresowo nawiedzajÄ… susze, czÄ™sto także brakuje pożywienia. Mimo to, gospodarka w wiÄ™kszo¶ci oparta jest na rolnictwie z 80% populacji zaangażowanej w uprawy zbóż i hodowlÄ™ żywego inwentarza. Bardzo ograniczona ilo¶ć gruntów nadaje siÄ™ pod uprawÄ™ roli.

RzÄ…d Erytrei przedstawił dokument zatytułowany: „WiÄ™zi Erytrea-UE: ogólny zarys ¶redniookresowej współpracy”, wskazujÄ…c priorytetowe obszary rozwoju, które mogÄ… uzyskać pomoc KE w przeciÄ…gu 3 lat: zabezpieczenie żywno¶ci, infrastruktura oraz tworzenie możliwo¶ci rozwojowych

Przygotowany na tej podstawie, krajowy Dokument Strategiczny na lata 2008-2013 podziela przesłanki postÄ™pu od postkonfliktowej odbudowy do rozwoju. Główne obszary współpracy obejmujÄ… zatem zabezpieczenie żywno¶ci/rozwój rolnictwa oraz odbudowÄ™ infrastruktury jako punkty centralne oraz zarzÄ…dzanie i przywrócenie narodowego dziedzictwa jako punkty niecentralne.

Ogólnym celem zadania jest ukończenie formułowania programu, skonsolidowanym raporcie oraz przygotowanie fiszki zadaniowej oraz dokumentów pokrewnych, które zostanÄ… przekazane Grupie NadzorujÄ…cej Jako¶ć , a nastÄ™pnie zatwierdzone do finansowania z EFR10.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2009-03-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2009-05-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.