KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2008-079
TYTUŁ PROJEKTU:
Okresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie rolniczym Moungo-Nkam - Kamerun
KRAJ:
Kamerun
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
RzÄ…d Kamerunu
OPIS PROJEKTU:
1. Dorzecze rolnicze Moungo-Nkam obejmuje powierzchniÄ… administracyjnÄ… departamenty Moungo i Nkam oraz powiaty Santchoud, Keken, Bafang, Bakou i dystrykt Banwa. W regionie tym uprawiane jest 80% cało¶ci upraw kawy i kakao na terenie Kamerunu.
Teren o powierzchni 7.160 km2 zamieszkiwany jest przez około 716.000 mieszkańców i charakteryzuje siÄ™ homogeniczno¶ciÄ… pod wzglÄ™dem ekologicznym, ekonomicznym oraz społeczno-demograficznym.

Z powodu nałożenia siÄ™ niekorzystnych czynników – po pierwsze, drastycznego spadku cen kawy utrzymujÄ…cego siÄ™ od ponad dekady, po drugie, niekorzystnych decyzji odno¶nie liberalizacji i komercjalizacji upraw kawy i kakao, i po trzecie usuniÄ™cia instrumentu stabilizacyjnego stosowanego przez ponad 30 lat bez uprzedniego przeszkolenia plantatorów oraz wycofania dotacji na nawozy – nastÄ…pił bardzo ostry spadek produkcji z 90.000 ton w końcu lat 80-tych do niespełna 30.000 ton w 2003 roku.

Na pro¶bÄ™ RzÄ…du Kamerunu, Komisja Europejska wyraziła zgodÄ™ na sfinansowanie studium wykonalno¶ci dotyczÄ…cego programu rozwoju obszarów wiejskich dorzecza rolnego Mungo-Nkam.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wokół Younde - PDRPU zakłada znaczÄ…cÄ… poprawÄ™ warunków życia ludno¶ci tak, aby wyeliminować na stałe czynnik ubóstwa. W szczególno¶ci, projekt zakłada poprawÄ™ dochodów wsi podmiejskich wokół stolicy kraju Yaunde, oraz ułatwienie im dostÄ™pu do usług i zwiÄ™kszenie ogólnego potencjału tychże grup docelowych, co umożliwi realizacjÄ™ głównego celu projektu: poprawÄ™ zdolno¶ci działania na obszarach wiejskich.
Strefy działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarach wokół Jaunde sÄ… nastÄ™pujÄ…ce:
- Departament Lekie
- Departament Méfou-et-Akono
- Departament Méfou-et-Afamba
- Wybrane obszary wiejskie departamentu Mfoundi.
Ludno¶ć obszaru objÄ™tego programem szacowana jest na 465.000 mieszkańców, a gÄ™sto¶ć zaludnienia stopniowo siÄ™ zwiÄ™ksza zmierzajÄ…c do utworzenia jednej aglomeracji z Younde
DATA ROZPOCZĘCIA: 2008-11-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2009-05-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.