KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2008-037
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN
KRAJ:
Benin
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
Rząd w Beninie
OPIS PROJEKTU:
Rząd Beninu jest świadomy, iż aby zredukować stopień bezrobocia ludności wiejskiej, który dotyka kraj, konieczna jest poprawa warunków łÄ…czności dróg wiejskich.

W/w Rząd określił te potrzeby w dwóch dokumentach „LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL” z 1995 roku i „NOTE SUR LA STRATEGIE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE TRANSPORT” z 1996 roku. Dokumenty potwierdzają potrzebę rozwoju i utrzymania dróg wiejskich zgodnie z przyjętą Konstytucją z 1990 roku.
W odpowiedzi na niewystarczalne osiągnięcia w realizacji programu Rząd Beninu przyjął w 2006 roku nową strategię Transportu Wiejskiego która skupiała się m. in. na
- utrzymaniu dostępu i mobilności na terenach wiejskich
- poprawie warunków życia w rejonach wiejskich
- walce z bezrobociem

Aby tego dokonać, konieczne jest ułatwienie dostępu ludności wiejskiej do instytucji społecznych jak i do infrastruktury socjo-ekonomicznej, promocja różnorodnych środków transportu jak również utrzymanie sieci transportu wiejskiego i wzmocnienie możliwości rozwoju instytucji.
Program rehabilitacji i utrzymania dróg wiejskich w regionach (ALIBOURI, BORGOU, COLLINES, ZOU) przewidywał odnowę 700 km dróg w okresie 6 lat.

Ewaluacja końcowa projektu odbudowy i utrzymania dróg wiejskich w regionach (Alibori, Borgou, Collines et Zou w Beninie została ściśle określona w Rozporządzeniu finansowym Komisji Europejskiej.
W kwietniu 2005 roku miała miejsce misja monitorująca realizację projektu. Końcowa ewaluacja jest zatem następstwem wewnętrznych audytów finansowych sprawdzających przebieg projektu jak również oceny częściowo wdrożonego projektu na przełomie stycznia i lutego 2006 roku.

Ewaluacja końcowa ma na celu poddać ścisłej analizie utrzymujące się problemy jak również sprecyzować korzystne rozwiązania które pomogłyby w określeniu Programu Dróg w ramach X Edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Podstawowym celem ewaluacji końcowej jest dostarczenie niezbędnych informacji władzom Beninu jak również Delegaturze Komisji Europejskiej z przebiegu prac w danych okresach wdrażania projektu (określenia stopnia osiągniętych założeń misji):
- określenia stanu końcowego projektu
- przedstawienia raportu o redukcji bezrobocia a rejonach objętych programem
- identyfikacja przyszłych zadań
- weryfikacja zgodności przebiegu pracDATA ROZPOCZĘCIA: 2008-05-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2008-08-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.