KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Szkolenia i rozwój kadr, Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2006-012
TYTUŁ PROJEKTU:
Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja Średniookresowa - Uganda
KRAJ:
Uganda
ZLECENIODAWCA:
Ministerstwo Zdrowia
BENEFICJENT:
Głównymi beneficjentami programu są pracownicy Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Sportu. Ponadto projekt jest skierowany do obecnych i przyszłych pracowników opieki zdrowotnej i menadżerów związanych z tym sektorem, trenerów, szkoleniowców, urzędników państwowych wyższego szczebla.
OPIS PROJEKTU:
Celem średniookresowej ewaluacji jest zapoznanie Komisji Europejskiej oraz innych partnerów z dokładnymi informacjami dotyczącymi wdrażania programu ( jego efektywności, celowości oraz znaczenia) i zaleceniami opartymi na wnioskach ekspertów, dotyczących wymaganych zmian w zakresie tematyki projektu (takimi jak cele ogólne, okres trwania, źródła finansowania, zarządzanie etc.)

Głównym celem programu jest zagwarantowanie uzyskania dobrze przeszkolonego i zmotywowanego personelu, mogącego rozpoznać teraźniejsze i przyszłe potrzeby sektora zdrowotnego w Ugandzie, a w szerszym znaczeniu podniesienie statusu ludności ugandyjskiej w zakresie opieki medycznej.

Cele szczegółowe:
•ocena prawidłowego przebiegu projektu i spełnienia określonych celów w stosunku do zakładanych wymagań
•określenie, czy cele projektu są właściwe i możliwe do spełnienia
•cena potencjalnego ryzyka projektowego, wskazanie słabych stron i ewentualnych trudności we wdrożeniu zamierzonych celów
•analiza szkicu projektu i jeśli zostanie stwierdzona jego zasadność, określenie problemów do rozwiązania oraz podstawowych celów do osiągnięcia
•udokumentowanie metod szkoleniowych oraz systemu dobrych praktyk do wykorzystania w dalszym studium projektu
•dostarczenie danych dla czynników decyzyjnych (Komisji Europejskiej oraz rządu Ugandy), dotyczących wymagań dla ewentualnej zmiany porozumienia finansowego i możliwego wydłużenia okresu trwania projektu
•stworzenie określonych zaleceń związanych z budżetem, harmonogramem i celami stawianymi ekspertom, wymaganymi dla skompletowania całości prac
DATA ROZPOCZĘCIA: 2006-04-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2006-05-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.