KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Szkolenia i rozwój kadr, Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2006-011
TYTUŁ PROJEKTU:
Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczÄ…cej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporzÄ…dzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy ¦w. Wincentego
KRAJ:
Saint Vincent i Grenadyny
ZLECENIODAWCA:
Komisji Europejska w imieniu krajów beneficjenckich
BENEFICJENT:
krajowy Przedstawiciel Władzy (NAO) na DominikÄ™, GrenadÄ™ oraz WyspÄ™ ¦w. Wincentego
OPIS PROJEKTU:
Banany sÄ… dominujÄ…cym rolniczym towarem przeznaczonym na eksport z czÄ™¶ci wysp archipelagu Małych Antyli, które od lat korzystajÄ… z preferencyjnych ulg w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy Unii Europejskiej i krajów ACP. W 1993 Komisja Europejska ustanowiła wspólnÄ… organizacjÄ™ dla rynku bananowego dla podtrzymywania korzystnej dla obu stron współpracy oraz wspierania dostawców z krajów ACP na wspólnym rynku. Zgodnie z zasadami WTO oraz zmianami miÄ™dzynarodowych regulacji odno¶nie wspólnej organizacji rynku bananowego Rada Unii Europejskiej ustanowiła Special Framework of Assistance (SFA), aby wspierać tradycyjnych dostawców z krajów ACP w dostosowywaniu do nowych warunków na rynku. SFA ma za zadanie prowadzić przez 10 lat techniczne i finansowe wsparcie w celu poprawy konkurencyjno¶ci sektora bananowego.

SFA wdrożyło już kilka programów wspierajÄ…cych konkurencyjno¶ć rolników oraz potencjalnych eksporterów, promocji ekonomicznej oraz rolniczej dywersyfikacji itp. Od 2002 roku SFA zajmuje siÄ™ w dużej mierze socjalnÄ… odnowÄ… oraz szerokÄ… ekonomicznÄ… różnorodno¶ciÄ….

W ramach adaptacji nowych regulacji rynkowych w 2006 roku i zakończeniem preferencyjnych ustaleń miÄ™dzy krajami ACP i UE, czÄ™¶ć wysp archipelagu Małych Antyli oraz Komisja Europejska chcÄ… uzgodnić wieloroczny program dla SFA na lata 2006-2008.

Główne cele projektu to:
- identyfikacja oraz przygotowanie wielorocznego programu dla SFA na lata 2006-2008
- szczegółowe opracowanie programu dla SFA na rok 2006 z uwzglÄ™dnieniem pierwszych działań, które muszÄ… być podjÄ™te w tym roku.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2006-04-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2006-11-30
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.