KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2006-005
TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados
KRAJ:
Barbados
ZLECENIODAWCA:
Delegacja Komisji Europejskiej na Barbados
BENEFICJENT:
Ministerstwo Finansów i Spraw Gospodarczych na Barbados
OPIS PROJEKTU:
Opracowanie strategii bÄ™dzie składać siÄ™ z 2 faz:

1) Główne założenie pierwszej fazy to zidentyfikowanie szczegółowych wariantów działań dla efektywnego dostosowania strategii przy uwzglÄ™dnieniu wpływu reform na poziomach ekonomicznym, socjalnym i ochrony ¶rodowiska na Barbados.

Ten etap bÄ™dzie ponadto uwzglÄ™dniał oszacowanie wydatków na wyżej wymienione warianty działań oraz identyfikacjÄ™ ról interesariuszy zaangażowanych w ich realizacjÄ™, głównie pod wzglÄ™dem podziału wydatków. Przeanalizowanie i zaproponowanie różnorodnych wariantów realizacji oraz mechanizmów wydatkowania dla skutecznego wsparcia reform sektora cukrowego na Barbados przez UniÄ™ EuropejskÄ….

Zidentyfikowane warianty działań powinny odnosić siÄ™ do przyjÄ™tych strategii, ale powinny skupiać siÄ™ przede wszystkim na przedstawieniu możliwych interwencji, które powinny być przedsiÄ™wziÄ™te w ramach dostosowywania sektora cukrowego do standardów unijnych.

2) Drugi etap to osiÄ…gniÄ™cie konsensusu na poziomie krajowym w ramach działań adaptacyjnych i rozwiniÄ™cie ich do pełnej strategii. Ponadto sprecyzuje to najbardziej odpowiednie elementy potrzebne dla wsparcia unijnego, w ramach zasad ustalonych we wspominanym wyżej Planie Działania oraz pozostałych unijnych wymagań dla pomocy rozwojowej.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2006-02-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2006-03-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.