KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2010-102
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja programów wsparcia bezpieczeństwa żywności PASA 2003-2004 i PRONUMAD 1-2-3 na Madagaskarze
KRAJ:
Madagaskar
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
Madagaskar
OPIS PROJEKTU:
Niepewna sytuacja w rolnictwie i w sektorach bezpieczeństwa żywności i żywienia w niektórych rejonach Madagaskaru sprawia, że ‘Duża Wyspa” została zaliczona przez Komisję Europejską do krajów priorytetowo objętych programem wsparcia dla bezpieczeństwa żywności.

Projekt PASA (Program Wsparcia dla Bezpieczeństwa Żywności) ma na celu rozwój i poprawę organizacji produkcji rolnej poprzez wsparcie tworzenia ustrukturyzowanego społeczeństwa obywatelskiego, zdolnego odgrywać aktywną rolę we wdrażaniu działań podjętych dla poprawy bezpieczeństwa żywności w gospodarstwach domowych.

Program PRONUMAD (Program Wsparcia dla Bezpieczeństwa Żywienia) koncentruje się na przeciwdziałaniu niedożywieniu poprzez włÄ…czenie w różne działania trzech głównych komponentów bezpieczeństwa żywności: dostępności, dostępu i sposobu wykorzystania.

Podstawowym celem tej ewaluacji jest opracowanie zaleceń dla przygotowania i wdrożenia planowanego programu wsparcia dla bezpieczeństwa żywności.
Konsultanci przeprowadzą ewaluację techniczną i ewaluację działań podjętych przez organizacje pozarządowe w ramach programów PASA i PRONUMAD pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności tych programów oraz wpływu i trwałości rozwiązań powstałych w wyniku ich realizacji. Celem misji jest więc przeprowadzenie oceny tych dwóch programów oraz podjętych w ich ramach działań.
Eksperci zidentyfikują również przeszkody i trudności, które wpłynęły na realizację projektów przez organizacje pozarządowe zgodnie z sektorem ich działalności.
Ewaluacja określi również, do jakiego stopnia analizowane programy wykorzystały osiągnięcia poprzednich projektów tego typu i wzmocniły bezpieczeństwo żywności i żywienia w rejonach nimi objętych poprzez zdynamizowanie rozwoju społecznego i gospodarczego za pomocą promocji potencjału tych obszarów oraz możliwości beneficjentów.
Szczegółowa ocena programów zostanie przeprowadzona na podstawie matryc logicznych poszczególnych projektów.
Analiza całościowej sytuacji, w jakiej omawiane programy były realizowane, pomoże określić, czy organizacje pozarządowe w odpowiedni sposób zareagowały na przeszkody i trudności, jakie zaistniały w czasie implementacji programów. Na tej podstawie konsultanci sformułują szczegółowe zalecenia dotyczące realizacji podobnych programów unijnych w przyszłości.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2010-11-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2011-05-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.