KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2010-039
TYTUŁ PROJEKTU:
Śródokresowa Ewaluacja Programu dotyczącego Poprawy Zdolności Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP)
KRAJ:
Sudan
ZLECENIODAWCA:
Delegatura Komisji Europejskiej w Sudanie
BENEFICJENT:
Sudan EU Delegation\r\nNAO
OPIS PROJEKTU:
Program dotyczący Poprawy Zdolności Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP) należy rozpatrywać w ramach ogólnego celu Komisji Europejskiej wsparcia dla Sudanu, skonsolidowanego z pokojem oraz zrównoważonym i sprawiedliwym rozwojem. Pomoc UE opiera się na wielu strategiach reagowania obejmujących interwencje na różnych geograficznych / administracyjnych poziomach.

SPCRP jest 4-letnim Narodowym programem, którego celem jest stabilizacja pokoju, umożliwienie bezpieczeństwa żywności oraz poprawę życia na obszarach wiejskich najbardziej wrażliwych regionów Sudanu.
Program SPCRP został podzielony na dwa odrębne podprogramy: jeden na Północy drugi na południu.
Obydwa podprojekty opierają się na podobnych celach i zadaniach, a każdy z nich ma osobny budżet oraz ustalenia dotyczące implementacji. Powyższy Zakres Zadań i Obowiązków odnosi się do dwóch podobnych ewaluacji, które maja zostać przeprowadzone jednocześnie, dla każdego z podprogramów.
Każdy z podprogramów SPCRP ma dwa zasadnicze komponenty:
i) Projekt dotyczący Tworzenia Możliwości Rozwojowych, w celu budowania ludzkich, instytucjonalnych oraz fizycznych możliwości instytucji publicznych i prywatnych
ii) Wsparcie w zapewnieniu środków do życia na obszarach wiejskich poprzez finansowanie i implementację projektów inwestycyjnych w wybranych Stanach oraz okręgach/okolicach.

Cele ogólne

Celem ogólnym jest przeanalizowanie postępów projektu do dnia dzisiejszego jak też zapewnienie odpowiednich informacji osobom podejmującym decyzje w Rządach, Rządzie Południowego Sudanu oraz Komisji Europejskiej, w celu dokonania przez nich odpowiedniego osądu na temat przebiegu projektu, jak tez zdecydowaniu o jakichkolwiek niezbędnych zmianach w projekcie.

Cele szczegółowe

Dzięki ewaluacji program zostanie porównany ze standardowymi kryteriami ewaluacyjnymi. Dodatkowo, program zostanie także oceniony pod względem nawiązania do kwestii równości płci oraz włÄ…czenia społecznego.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2010-04-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-06-30
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.