KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Szkolenia i rozwój kadr, Strategie i programy rozwoju
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2009-101
TYTUŁ PROJEKTU:
Pomoc techniczna dla biura NAO na Belize
KRAJ:
Belize
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
Belize
OPIS PROJEKTU:
Bezprecedensowy piÄ™ciokrotny wzrost ¶rodków Komisji Europejskiej dla Belize (fundusze cukrowe i 10 Europejski Fundusz Rozwoju), jak również nie zakwalifikowanie kraju do wsparcia budżetowego, stworzyło bardzo trudne wyzwania dla krajowego UrzÄ™du AutoryzujÄ…cego w zakresie zarzÄ…dzania projektami.
Obecne wsparcie Asystenta Technicznego w UrzÄ™dzie, które rozpoczÄ™ło siÄ™ w styczniu 2009, a kończy we wrze¶niu tego samego roku, było wstanie rozwiÄ…zać niektóre z głównych ograniczeń wpływajÄ…cych na funkcjonowanie biura. Dokonano reorganizacji, zrealizowano szkolenia i poprawiono procedury w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), jak i zarzÄ…dzania budżetem. Jest jednak mało prawdopodobne, że nowo zatrudnieni pracownicy UrzÄ™du AutoryzujÄ…cego bÄ™dÄ… w stanie przyjÄ…ć pełnÄ… odpowiedzialno¶ć wiÄ…żÄ…cÄ… siÄ™ z ich mandatem bez wsparcia i mentorstwa.
Ogólnym celem projektu jest przyczynienie siÄ™ do polepszenie efektywno¶ci w zakresie projektowania, wdrażania i realizacji wszystkich programów Komisji Europejskiej dla rozwoju Belize w celu zwiÄ™kszenia wpływu europejskiej współpracy na rzecz rozwoju oraz ograniczenia ubóstwa.
Po¶rednim celem jest wzmocnienie zdolno¶ci krajowego UrzÄ™du AutoryzujÄ…cego (NAO) do wykonywania jego mandatu zgodnie z ustaleniami Porozumienia z Cotonou.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2009-09-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-07-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.