KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2009-069
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywności poprzez system nawadniania) w Nigrze
KRAJ:
Niger
ZLECENIODAWCA:
Delegatura Komisji Europejskiej w Nigrze
BENEFICJENT:
Koordynator krajowy EFR
OPIS PROJEKTU:
Celem ogólnym niniejszej misji jest ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI. Ewaluacja ta będzie bazować (oraz uzupełni) na gruntownym audycie realizowanym przez międzynarodowych rewidentów jak również na misji aktualizacyjnej PlanetRating przeprowadzonej w 2008 r. Wyniki przeprowadzonych analiz będą dostępne dla ekspertów podczas rozpoczęcia misji.

Ewaluacja końcowa pozwoli:

• Ocenić w jakim stopniu projekt osiągnął zakładane cele opisane w umowie finansowej i jej załÄ…czniku no.1, począwszy od struktur projektu kredytów rolniczych, poprzez utworzenie dwóch ekonomicznie i instytucjonalnie samowystarczalnych Instytucji Mikrofinansów (IM), pozwalających ułatwić dostęp ludzi z regionów Tahoua i Zinder do usług finansowych dla biednych i przyczyniających się również znacznie do finansowania działań realizowanych przez kobiety, jak również do rozwoju rolnictwa

•\tPomóc partnerom projektu (Koordynator krajowy, Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa) ocenić jakość zarządzania Instutucji Mikrofinansów funduszami kredytowymi, które im zostały powierzone aby partnerzy mogli podjąć decyzje odnośnie działań projektu zgodnych z załÄ…cznikiem numer 1 do umowy finansowej:
- w przypadku złego zarządzania, linia kredytowa oraz dobra i wyposażenie IM zostaną przekazane FED (Europejski Fundusz Rozwoju)
- w przypadku sprawnego zarządzania i wysokiego poziomu realizacji, linie kredytowe pozostaną własnością Państwa Nigru, które zagwarantuje ich dostępność dla IM. Dobra i wyposażenie zostanę definitywnie przekazane IM.
- jeśli poziom poprawy zarządzania w IM będzie się opóźniał, część funduszy (max. 20%) mogłaby być wykorzystana do sfinansowania komplementarnych działań w celu wzmocnienia wydajności IM a pozostała część pozostanie w ich dyspozycji.

•\tPomóc partnerom projektu zdefiniować najlepsze praktyki oraz zalecić strategię po zakończeniu projektu (wycofanie lub utrzymanie funduszy kredytowych, w każdym przypadku bez komplementarnego wsparcia)

•\tSformułować rekomendacje:
- Dla IM w celu kontynuowania poprawy działań i jakości po zakończeniu projektu
- Dla Rządu Nigru i jego partnerów technicznych i finansowych, a w szczególności Komisji Europejskiej, w celu rozwoju sektora mikrofinansów i wykorzystania doświadczeń programu ASAPI
DATA ROZPOCZĘCIA: 2009-08-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-08-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.