KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2009-069
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywno¶ci poprzez system nawadniania) w Nigrze
KRAJ:
Niger
ZLECENIODAWCA:
Delegatura Komisji Europejskiej w Nigrze
BENEFICJENT:
Koordynator krajowy EFR
OPIS PROJEKTU:
Celem ogólnym niniejszej misji jest ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI. Ewaluacja ta bÄ™dzie bazować (oraz uzupełni) na gruntownym audycie realizowanym przez miÄ™dzynarodowych rewidentów jak również na misji aktualizacyjnej PlanetRating przeprowadzonej w 2008 r. Wyniki przeprowadzonych analiz bÄ™dÄ… dostÄ™pne dla ekspertów podczas rozpoczÄ™cia misji.

Ewaluacja końcowa pozwoli:

• Ocenić w jakim stopniu projekt osiÄ…gnÄ…ł zakładane cele opisane w umowie finansowej i jej załÄ…czniku no.1, poczÄ…wszy od struktur projektu kredytów rolniczych, poprzez utworzenie dwóch ekonomicznie i instytucjonalnie samowystarczalnych Instytucji Mikrofinansów (IM), pozwalajÄ…cych ułatwić dostÄ™p ludzi z regionów Tahoua i Zinder do usług finansowych dla biednych i przyczyniajÄ…cych siÄ™ również znacznie do finansowania działań realizowanych przez kobiety, jak również do rozwoju rolnictwa

•\tPomóc partnerom projektu (Koordynator krajowy, Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa) ocenić jako¶ć zarzÄ…dzania Instutucji Mikrofinansów funduszami kredytowymi, które im zostały powierzone aby partnerzy mogli podjÄ…ć decyzje odno¶nie działań projektu zgodnych z załÄ…cznikiem numer 1 do umowy finansowej:
- w przypadku złego zarzÄ…dzania, linia kredytowa oraz dobra i wyposażenie IM zostanÄ… przekazane FED (Europejski Fundusz Rozwoju)
- w przypadku sprawnego zarzÄ…dzania i wysokiego poziomu realizacji, linie kredytowe pozostanÄ… własno¶ciÄ… Państwa Nigru, które zagwarantuje ich dostÄ™pno¶ć dla IM. Dobra i wyposażenie zostanÄ™ definitywnie przekazane IM.
- je¶li poziom poprawy zarzÄ…dzania w IM bÄ™dzie siÄ™ opóĽniał, czÄ™¶ć funduszy (max. 20%) mogłaby być wykorzystana do sfinansowania komplementarnych działań w celu wzmocnienia wydajno¶ci IM a pozostała czÄ™¶ć pozostanie w ich dyspozycji.

•\tPomóc partnerom projektu zdefiniować najlepsze praktyki oraz zalecić strategiÄ™ po zakończeniu projektu (wycofanie lub utrzymanie funduszy kredytowych, w każdym przypadku bez komplementarnego wsparcia)

•\tSformułować rekomendacje:
- Dla IM w celu kontynuowania poprawy działań i jako¶ci po zakończeniu projektu
- Dla RzÄ…du Nigru i jego partnerów technicznych i finansowych, a w szczególno¶ci Komisji Europejskiej, w celu rozwoju sektora mikrofinansów i wykorzystania do¶wiadczeń programu ASAPI
DATA ROZPOCZĘCIA: 2009-08-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2010-08-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.