KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Prace projektowe
BRANŻA PROJEKTU:
Ochrona i inżynieria środowiska
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2017-045
TYTUŁ PROJEKTU:
Program funkcjonalno - użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice na terenie Aglomeracji Oksa
KRAJ:
Polska
ZLECENIODAWCA:
Gmina Oksa
BENEFICJENT:
Gmina Oksa
OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem opracowania był Program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice na terenie Aglomeracji Oksa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129). W ramach zadania opracowano także zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Opracowany Program Funkcjonalno \u2014 Użytkowy był wzajemnie skoordynowany technicznie i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2017-09-11
DATA ZAKOŃCZENIA: 2017-10-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.