KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
BRANŻA PROJEKTU:
Inna
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2017-036
TYTUŁ PROJEKTU:
Badanie dostępności danych na poziomie krajowym w celu opracowania wskaźników służÄ…cych ocenie skuteczności dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych
ZLECENIODAWCA:
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
BENEFICJENT:
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
OPIS PROJEKTU:
Nadrzędnym celem tego badania jest dokonanie przeglądu sytuacji w państwach członkowskich w zakresie danych proceduralnych gromadzonych w krajowych systemach środków odwoławczych.

Swoim zakresem badanie obejmie dane pozyskiwane obecnie i/lub potencjał gromadzenia danych i wyznaczy określoną liczbę obiektywnych wskaźników, które będą mogły być użyte na późniejszym etapie w porozumieniu z państwami członkowskimi i publikowane za pośrednictwem tablicy wyników w regularnych odstępach czasowych.

Szczegółowe cele badania obejmują:
- mapowanie i porównanie obecnej sytuacji w zakresie gromadzenia danych w odniesieniu do proceduralnych aspektów przeglądu zamówień publicznych we wszystkich 28 państwach członkowskich;
- tam gdzie to zasadne, wskazanie deficytu odpowiednich danych w państwach członkowskich;
- określenie podobieństw w metodologiach pozyskiwania danych w państwach członkowskich;
- zaproponowanie co najmniej pięciu obiektywnych, mierzalnych i zasadnych wskaźników, opartych w jak najbardziej możliwym stopniu o istniejące procedury gromadzenia danych wspólne dla państw członkowskich (lub, w przeciwnym wypadku, oparte o możliwe zmiany w infrastrukturach państw członkowskich), co pozwoli porównać proceduralne aspekty środków zaradczych w zakresie zamówień publicznych i dokonać pomiaru ich skuteczności.

Badanie będzie realizowane w okresie od sierpnia 2017 do kwietnia 2018.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2017-08-18
DATA ZAKOŃCZENIA: 2018-05-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.