KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
BRANŻA PROJEKTU:
Nauka i edukacja
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2015-010
TYTUŁ PROJEKTU:
Mapowanie oraz badanie efektywno¶ci edukacji i szkoleń w obszarze turystyki
ZLECENIODAWCA:
Dyrekcja Generalna ds. PrzedsiÄ™biorstw i Przemysłu
BENEFICJENT:
Dyrekcja Generalna ds. PrzedsiÄ™biorstw i Przemysłu
OPIS PROJEKTU:
Głównym celem badania jest zbadanie ram edukacyjnych i szkoleniowych w obszarze turystyki i ocena na ile spełniajÄ… one zadanie dostarczenia niezbÄ™dnych umiejÄ™tno¶ci na rynku pracy dla pracodawców, zarówno obecnie, jaki i w ¶wietle przewidywanych zmian. W tym celu ocenie zostanie poddana efektywno¶ć ram edukacyjnych i szkoleniowych oraz kwalifikacji w odniesieniu do kluczowych kryteriów odnoszÄ…cych siÄ™ do kluczowych zawodów w sektorze. Na tej podstawie zidentyfikowane zostanÄ… luki w kształtowaniu umiejÄ™tno¶ci oraz dobre praktyki.
EPRD jest odpowiedzialne za opracowanie krajowych raportów dla 8 krajów członkowskich UE opisujÄ…cych i analizujÄ…cych publiczne i prywatne systemy edukacyjne w obszarze turystyki (poczÄ…wszy od edukacji szkolnej po uniwersyteckÄ… i zawodowÄ…) oraz ich powiÄ…zanie/ współpracÄ™ z branżÄ….
DATA ROZPOCZĘCIA: 2015-02-09
DATA ZAKOŃCZENIA: 2016-02-29
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.