KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Ekspertyzy i prace badawcze
BRANŻA PROJEKTU:
IT i nowe technologie
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2014-005
TYTUŁ PROJEKTU:
Ewaluacja śródokresowa Programu Wsparcia Innowacji w Afryce Południowej (SAIS)
KRAJ:
Namibia
ZLECENIODAWCA:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii
BENEFICJENT:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii
OPIS PROJEKTU:
Ewaluacja śródokresowa dotyczyć będzie oceny postępu programu SAIS do chwili obecnej. W ramach ewaluacji dokonana zostanie ocena skuteczności i wpływu Programu.
SAIS składa się z czterech celów/ komponentów:
Cel 1: Stworzenie sieci wymiany wiedzy dla wsparcia innowacji wśród Instytucji –Liderów i innych organizacji, instytucji i interesariuszy w czterech krajach uczestniczących w Programie (Namibia, Zambia, Botswana i Mozambik),
Cel 2: Wzmocnienie i poprawa zdolności zasobów ludzkich związanych z innowacjami na wszystkich poziomach, od polityki do praktyki.
Cel 3: Dostosowanie i powielenie w uczestniczących krajach wybranych projektów i inicjatyw, które wspierają praktyczne wyniki podnoszące innowacyjność.
Cel 4: Zaplanowanie ram instytucjonalnych dla długoterminowej regionalnej innowacyjności i współpracy w oparciu o cele strategiczne Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) i jej członków oraz o międzynarodowe dobre praktyki.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2014-01-29
DATA ZAKOŃCZENIA: 2014-04-30
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.