KARTA PROJEKTU
BRANŻA PROJEKTU:
Rolnictwo i obszary wiejskie
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2013-079
TYTUŁ PROJEKTU:
Przygotowanie Analiz Sektorowych dla programu IPARD w Turcji
KRAJ:
Turcja
ZLECENIODAWCA:
KE
BENEFICJENT:
Turcja
OPIS PROJEKTU:
Ogólnym celem tego projektu jest zbadanie aktualnej sytuacji w sektorach rolnictwa w Turcji które mają otrzymać wsparcie w ramach komponentu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich programu IPA-2 (Instrument pomocy przedakcesyjnej) obejmującego okres 2014-2020.


Szczegółowe cele projektu obejmują:

- przeprowadzenie kompleksowego badania i dokonanie szczegółowej oceny sektorów czerwonego mięsa, drobiu, jaj, nabiału, owoców i warzyw, rybołówstwa i akwakultury w Turcji oraz dostarczenie przeglądu działania produkcji, przetwarzania i marketingu tych sektorów, ze szczególnym naciskiem na potrzeby sektorów w zakresie dostosowania do standardów UE oraz sposobu w jaki środki w ramach programu IPARD mogą przyczynić się do tego celu. Przeprowadzenie kompleksowej analizy w zakresie zróżnicowania produkcji na farmach, rozwoju biznesu i infrastruktury obszarów wiejskich.
- oceny mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla sektorów na podstawie wspomnianej analizy.
- przedstawienie opartych na wcześniejszej analizie rekomendacji dla inwestycji w sektorach czerwonego mięsa, drobiu, jaj, nabiału, owoców i warzyw, rybołówstwa i akwakultury oraz zróżnicowania produkcji na farmach, rozwoju biznesu i infrastruktury obszarów wiejskich, które spowodowałyby zwiększenie konkurencyjności i stabilności powyższych sektorów.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od października 2013 do marca 2014.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2013-10-10
DATA ZAKOŃCZENIA: 2014-03-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.