Szkolenia i rozwój kadr - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Gminy dla Europy, Albania EPRD-2017-035
- Instrument wsparcia dla działań wsparcia budżetowego UE w Laosie EPRD-2015-082
- Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajności ich monitorowania w Bośni i Hercegowinie EPRD-2015-034
- Nauczanie przedsiębiorczości w systemach edukacyjnych w Bośni i Hercegowinie, etap II EPRD-2013-061
- Wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców / beneficjentów programów dotacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, IPA 2012-2013. EPRD-2013-058
- Wsparcie dla uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w następujących projektach Unii Europejskiej: MEDIA, Creative Europe, LLL, Youth in Action oraz Progress. EPRD-2013-008
- Zewnętrzna wiedza tematyczna w dziedzinie migracji 2013 EPRD-2012-125
- Pomoc techniczna w opracowaniu katalogu stanowisk pracy oraz prawa dot. wynagrodzeń w Republice Macedonii. EPRD-2012-053
- WłÄ…czanie prognozowania, monitorowania i ewaluacji w opracowywaniu oraz wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz dostosowanie krajowej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów Klasyfikacji ISCO 08 w Serbii EPRD-2012-020
- Wzmocnienie kompetencji rozwoju mediów Komisji Europejskiej EPRD-2012-013
- Ewaluacja szkoleń językowych organizowanych w Brukseli przez Dyrekcję Generalną ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa (DG HR) Unii Europejskiej EPRD-2011-100
- Wsparcie UE w koordynowaniu i wdrażaniu krajowej Polityki na Rzecz Młodzieży w Bośni i Hercegowinie EPRD-2012-003
- Wsparcie techniczne dla projektu rozwoju kształcenia zawodowego na Komorach EPRD-2011-067
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie EPRD-2011-025
- Wsparcie dla przekształcenia Agencji Służby Cywilnej w Agencję Administracji w Macedonii EPRD-2011-019
- Audyt Działu Wdrażania IPA przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji w Turcji EPRD-2011-009
- Kontrakt ramowy dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń "Usługi w zakresie zapewnienia jakości, planowania, monitoringu i ewaluacji" EPRD-2011-006
- Wsparcie instytucjonalne i budowanie potencjału rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2010-113
- Szkolenia z zakresu Analizy Projektu w Turcji EPRD-2010-071
- Promocja projektów realizowanych z ramienia Biura ŁÄ…cznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie EPRD-2010-049
- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. "Specjalista ds. analiz finansowych" EPRD-2010-038
- Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich EPRD-2010-027
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa na Jamajce EPRD-2010-009
- Wsparcie techniczne mające na celu zwiększenie zdolności krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii w zarządzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji EPRD-2010-004
- Młodzież na rynku pracy - Chorwacja EPRD-2010-001
- Wsparcie techniczne dla krajowej Jednostki Koordynującej (TANCU) w Turkmenistanie EPRD-2009-121
- Szkolenia dla trenerów w zarządzaniu cyklem życia projektu w Boliwii EPRD-2009-114
- Pomoc techniczna w procesie akredytacji do programu IPARD dla instytucji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Turcji EPRD-2009-104
- Pomoc techniczna dla biura NAO na Belize EPRD-2009-101
- Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji EPRD-2009-081
- Reforma rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w Czarnogórze EPRD-2009-076
- Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie EPRD-2009-071
- Wsparcie techniczne we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej w ramach instrumentu IPA - EUCORIN II - Bośnia i Hercegowina EPRD-2009-070
- Wsparcie dla rządu Albanii w zakresie uczestnictwa w programach wspólnotowych EPRD-2009-047
- Wsparcie techniczne dla programu edukacyjnego PASEC - Związek Komorów EPRD-2008-025
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie kształcenia ustawicznego - Macedonia EPRD-2008-007
- Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitorowaniu projektów grantowych 2004 -2005 w ramach współpracy transgranicznej (Cross Border Cooperation) – Macedonia. EPRD-2008-005
- Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich - kontrakt ramowy EPRD-2008-002
- Tworzenie bazy projektów gotowych do sfinansowania z Funduszy Strukturalnych - kontrola jakości aplikacji projektowych w ramach EFRR i EFS, Bułgaria EPRD-2008-001
- „Wsparcie reformy systemu rent i emerytur w Serbii” EPRD-2007-052
- Pomoc techniczna w zakresie przygotowania ToR (Zakresu zadań i obowiązków), specyfikacji technicznych i analizy potrzeb do projektu „Wsparcie dla Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych i Narodowego Systemu Kwalifikacji” - Turcja EPRD-2007-048
- Wsparcie Techniczne dla Państwowej Agencji Rezerwy Żywnościowej w Malawi EPRD-2007-030
- Kształcenie dorosłych w Chorwacji EPRD-2007-024
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich Dyrekcji Szkolnictwa Zawodowego w Jordanii EPRD-2007-022
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Pracy, krajowej Agencji Zatrudnienia i beneficjentów końcowych we wdrażaniu grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i osób długo poszukujących pracy na terenach wiejskich EPRD-2007-015
- Kształcenie wyższe i zatrudnienie w Serbii: studium mające na celu stworzenie systemu przekwalifikowania absolwentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki EPRD-2007-005
- Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki EPRD-2007-001
- Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet, ich szansą na rynku pracy EPRD-2006-025
- Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji EPRD-2006-024
- Wsparcie sektora MŚP w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- Kompleksowa analiza działań podmiotów instytucjonalnych wobec kryzysu żywnościowego w latach 2005/2006 w Malawi EPRD-2006-013
- Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja Średniookresowa - Uganda EPRD-2006-012
- Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczącej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporządzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy Św. Wincentego EPRD-2006-011
- Usługi w zakresie zatrudnienia Program ”Targi Pracy” powiat Kielce EPRD-2003-015
- Wsparcie techniczne świadczone dla UGP w zakresie projektów komunikacyjnych. EPRD-2006-006
- Doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej EPRD-2001-015
- Program wsparcia małych przedsiębiorstw działających w środowisku wiejskim DOSKONALENIE I ROZWÓJ EPRD-2001-014
- Udzielenie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym działalność gospodarczą EPRD-2001-013
- Średniookresowa ewaluacja Chińsko-Europejskiego Programu Wsparcia Administracji Publicznej EPRD-2006-003
- Tematyczna i przekrojowa ewaluacja działań Europejskiej Agencji Odbudowy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego EPRD-2006-002
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów mięsnych w Kazachstanie ze szczególnym uwzględnieniem mięsa końskiego EPRD-2006-001
- Program aktywizacji intelektualnej i rozwoju zawodowego osób pracujących w regionie świętokrzyskim EPRD-2005-002
- PHARE 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Świętokrzyskie EPRD-2004-009
- Szkolenia beneficjentów rynku i pracowników administracji publicznej z wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej EPRD-2004-001
- Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizyjących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów EPRD-2003-003
- Usługi w zakresie zatrudnienia - ”WSPARCIE” EPRD-2003-005
- Centra Wspierania Przedsiębiorczości EPRD-2003-002
- Wsparcie rozwoju regionalnego oraz przygotowania do administrowania działaniami akcesyjnymi do UE i Funduszami Strukturalnymi w wybranych regionach polskich EPRD-2002-003
- Usługi na obszarach wiejskich (socjalne, komunalne, transportowe, produkcyjne, itp) EPRD-2003-004
- Wsparcie techniczne w monitoringu i wdrażaniu podkomponentu B2 Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich EPRD-2002-001
- System reprezentacji środowisk wiejskich EPRD-1999-006
- Program rozwoju wsi i rolnictwa w regionie środkowo-wschodniej Polski EPRD-1998-006
- Restrukturyzacja przemysłu nasiennego i pomoc dla Polskiej Izby Nasiennej EPRD-1998-009
- Systemy organizacji handlu artykułami rolno-spożywczymi w Unii Europejskiej EPRD-1998-008
- Pomoc techniczna przy dostosowaniu polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej EPRD-1999-009
- Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym na terenie województwa świętokrzyskiego EPRD-2000-001
- Usługi w zakresie zatrudnienia - „IMPULS” EPRD-2002-008
- Szkolenie Likwidatorów szkód w uprawach rolnych EPRD-2002-007
- Szkolenie Agentów Ubezpieczeniowych TUW EPRD-2002-005
- Kurs Księgowości Komputerowej EPRD-2002-012
- Centra Wspierania Przedsiębiorczości EPRD-2002-004
- Szkolenia dotyczące zasad korzystania ze środków programu SAPARD EPRD-2002-010
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.