Analizy środowiskowe - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie ofert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko i Zmiany Klimatu (ESOP). EPRD-2017-060
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko i Zmiany Klimatu (ESOP) EPRD-2017-059
- Badanie porównawcze europejskich metod i metodologii działań morskich (WFD) EPRD-2017-021
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie" EPRD-2017-002
- Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-084
- Studium Wykonalności Inwestycji pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów" EPRD-2016-067
- Pomoc techniczna w ocenie, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2014-093
- Badanie możliwości udzielenia pomocy technicznej Białorusi w dziedzinie zarządzania niebezpiecznymi odpadami i emisją zanieczyszczeń EPRD-2013-066
- Ocena i rozwój zarządzania zasobami wodnymi i nawadnianiem w Felicity - Centralny Trynidad EPRD-2013-038
- Przegląd Oceny Właściwej dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Rawicz – Poznań" EPRD-2012-036
- Wsparcie Delegatury UE w Albanii w ocenie i/lub ewaluacji wniosków i przetargów w roku 2012 EPRD-2012-004
- Finalna Ewaluacja I i II Programu Wsparcia dla Układu Stowarzyszeniowego w Jordanii EPRD-2011-096
- Stworzenie połÄ…czenia kolejowego z lotniskiem w Modlinie poprzez modernizację istniejącej infrastruktury EPRD-2011-095
- Wsparcie dla JASPERS w ocenie aplikacji projektów inwestycyjnych w Rumunii i Bułgarii (w sektorach energii oraz środowiska - woda i odpady) oraz ich zgodności z dyrektywami IPPC/IED oraz EIA EPRD-2011-062
- Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW z układem kogeneracyjnym produkującym w skojarzeniu energię elektryczną oraz energię cieplną EPRD-2011-014
- Pomoc techniczna w ocenie projektów i ofert przetargowych dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2011-004
- Umowa Ramowa na wsparcie techniczne krajów – beneficjentów inicjatywy JASPERS EPRD-2010-048
- Usługi doradcze na rzecz wdrażania wskaźnika jakości wody (WQI) dla systemu lagun na Mauritiusie EPRD-2009-043
- Wsparcie Delegatury Komisji Europejskiej w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie techniczne dla sektora turystycznego w Bośni i Hercegowinie”. EPRD-2008-046
- Wsparcie dla inicjatywy JASPERS w przeglądzie raportów oddziaływania na środowisko w Polsce, Plan Działania 2008 EPRD-2008-042
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem systemów nawadniających) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Pomoc instytucjonalna dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Aqabie - Jordania EPRD-2007-012
- Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze EPRD-2007-004
- Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Solec - Zdrój obejmujących przebudowę dróg gminnych i lokalnych. EPRD-2006-034
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłÄ…czami i na przebudowe nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w msc. Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn w gm Końskie EPRD-2006-030
- Przygotowanie Zakresu Zadań i Obowiązków do projektu ”Wsparcie sektora ochrony środowiska” - Macedonia EPRD-2006-008
- Wsparcie Techniczne w przygotowaniu projektu Phare CBC 2005 Bułgaria-Turcja “Wzmocnienie zdolności przewidywania zagrożenia powodziowego w regionie BG-TR CBC” EPRD-2006-004
- Interpretacja wyników pomiaru hałasu komunikacyjnego dla trasy drogowej Północ-Południe w Starachowicach EPRD-2001-011
- Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza EPRD-2000-006
- Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego EPRD-2004-033
- Przebudowa dróg gminnych: ulica w osiedlu Brożka, ulica Leśna, ulica Wiejska we Włoszczowie EPRD-2004-022
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Studium Środowiskowe dla Tanzanii EPRD-2005-005
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej EPRD-2001-006
- Intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kieleckim poprzez modernizację sieci dróg powiatowych EPRD-2001-003
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski EPRD-2002-002
- Budowa systemu kanalizacyjnego dla miasta Busko-Zdrój EPRD-2000-003
- Aktywizacja gospodarcza terenów górskich położonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym EPRD-2000-002
- Aktywizacja gospodarcza regionu Gór Świętokrzyskich EPRD-2001-004
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.