Region realizacji: MEDA
Projekt Nr projektu
- Wsparcie techniczne dla Delegatury UE w Turcji w realizacji Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CISOP) EPRD-2017-061
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie ofert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko i Zmiany Klimatu (ESOP). EPRD-2017-060
- Wsparcie techniczne Delegatury Unii Europejskiej w Turcji w ocenie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko i Zmiany Klimatu (ESOP) EPRD-2017-059
- Wsparcie poprzez ewaluację śródokresową reformy administracji publicznej i rozwoju lokalnego w Egipcie EPRD-2017-056
- Ocena funkcjonowania Ministerstwa Zabudowy, Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego w ramach reformy administracji publicznej w Tunezji EPRD-2017-053
- Identification et formulation de la troisième phase du Programme d'appui à la réforme de la justice (PARJ 3) EPRD-2017-001
- Wsparcie Delegatury UE w Ankarze w monitorowaniu projektów z zakresu infrastruktury transportowej EPRD-2015-094
- Wsparcie dla przejścia na gospodarkę ekologiczną w Palestynie EPRD-2015-085
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności EPRD-2015-057
- Pomoc techniczna w ewaluacji, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2015-053
- Pomoc techniczna w ocenie, wycenie i monitoringu ofert przetargowych Programu Operacyjnego Środowisko dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2014-093
- Wsparcie dla DUE w działaniach związanych z nadzorem zachodniej granicy Turcji EPRD-2014-080
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności EPRD-2013-098
- Ewaluacja programów bezpośredniego wsparcia finansowego UE dla kosztów okresowych ponoszonych przez Autonomię Palestyńską w latach 2011-2013 realizowanych w ramach mechanizmu finansowego PEGASE EPRD-2013-090
- Ocena Programu Wsparcia dla Planu Działania (SAPP I) w Jordanii EPRD-2013-088
- Przygotowanie Analiz Sektorowych dla programu IPARD w Turcji EPRD-2013-079
- Ewaluacja ex-post budowania potencjału, restrukturyzacji oraz podnoszenia świadomości organizacji działających w sektorze gospodarki wodnej, oraz gospodarki odpadami i ściekami w północnej części Cypru oraz przygotowanie specyfikacji technicznej dla nowego programu w 2012 r. EPRD-2013-062
- Zwiększenie zatrudnienia wśród osób młodych w projekcie w Strefie Gazy EPRD-2013-055
- Ocena postępów w realizacji programu wsparcia budżetowego dla reform w zakresie zatrudnienia, kształcenia zawodowego i technicznego oraz szkoleń (TVET) w Jordanii EPRD-2013-043
- Ocena Wniosków o Dotacje na Stypendia w Ramach Stypendiów dla Cypru Tureckiego Program na Rok Akademicki 2013/14 - Cypr EPRD-2013-020
- Wsparcie dla Sekcji ds. Finansów i Kontraktów Delegatury UE w Turcji w charakterze obserwatora w przetargach oraz kontroli na miejscu projektów finansowanych w ramach IPA EPRD-2013-004
- Program Wsparcia Polityki Sektora Edukacji w Egipcie: ocena realizacji celów programu dla wypłaty trzeciej transzy środków finansowych. EPRD-2012-128
- “Ewaluacja wsparcia Unii Europejskiej dla sektora edukacji na Cyprze Północnym.” EPRD-2012-124
- Mapowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Izraelu EPRD-2012-121
- Identyfikacja i sformułowanie programu wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego w północno-zachodniej Algierii (PADSEL-NOA) EPRD-2012-110
- Ocena potrzeb i zaprojektowanie fiszek projektowych - Jordan EPRD-2012-065
- Ewaluacja śródokresowa "Wsparcia dla wdrażania Porozumienia z Agadiru - fazy 2" w Jordanii, Egipcie, Tunezji i Maroku EPRD-2012-047
- Ocena programu stypendiów dla społeczności tureckiej na Cyprze EPRD-2012-026
- Przygotowanie do uruchomienia finansowanego przez UE wsparcia dla sektora bezpieczeństwa w okupowanych Terytoriach Palestyńskich: programu Pomocy Technicznej i projektu Inwestycji Kapitałowych dla Obrony Cywilnej Palestyńczyków (OCP). EPRD-2012-010
- Finalna Ewaluacja I i II Programu Wsparcia dla Układu Stowarzyszeniowego w Jordanii EPRD-2011-096
- Audyt przy Ministerstie Handlu i Przemysłu w Turcji EPRD-2011-039
- Audyt Działu Wdrażania IPA przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji w Turcji EPRD-2011-009
- Pomoc techniczna w ocenie projektów i ofert przetargowych dla Delegatury Unii Europejskiej w Turcji EPRD-2011-004
- Wsparcie Budżetowania Programowego w Sektorze Edukacji w wybranych gubernatorstwach w Egipcie EPRD-2011-003
- Szkolenia z zakresu Analizy Projektu w Turcji EPRD-2010-071
- Badanie rentowności i stabilności ośrodków integracji społecznej i schronisk w Maroku EPRD-2010-018
- Wsparcie dla Delegatury KE w związku z przetargiem na sprzęt wykorzystywany w szkoleniach zawodowych zamówiony dla 90 więzień w Turcji. EPRD-2010-008
- Wsparcie Delegatury KE w przetargach na dostawy i usługi w ramach projektu ‘Znakowanie oraz Szczepienie Owiec i Kóz’ - Turcja EPRD-2009-107
- Pomoc techniczna w procesie akredytacji do programu IPARD dla instytucji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Turcji EPRD-2009-104
- Wsparcie techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie robót w ramach projektu ”Wzmocnienie możliwości rozwojowych w dziedzinie medycyny sądowej” w Turcji EPRD-2009-077
- Wsparcie techniczne przy opracowaniu metodologii oraz doradztwo w zakresie zapewnienia danych na temat rynku pracy i TVET - ekspert dla regionu Mahgreb (Algieria, Maroko, Tunezja) EPRD-2009-068
- Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń oraz monitorowania pogody i wiatru w Północnym Cyprze EPRD-2009-063
- Wsparcie w Przygotowaniu Struktury Średniookresowych Wydatków (MTEF) w Sektorze Edukacji w Egipcie. EPRD-2009-002
- Wsparcie dla Delegatury Komisji Europejskiej w ocenie dokumentacji wstępnej i przetargowej dla stworzenia ośrodków dla uchodźców w Turcji EPRD-2008-104
- Wsparcie Techniczne dla Projektu w Zakresie Poprawy Edukacji Specjalnej – Turcja EPRD-2008-087
- Pomoc techniczna w zakresie przygotowania ToR (Zakresu zadań i obowiązków), specyfikacji technicznych i analizy potrzeb do projektu „Wsparcie dla Urzędu ds. Kwalifikacji Zawodowych i Narodowego Systemu Kwalifikacji” - Turcja EPRD-2007-048
- Wsparcie techniczne w przygotowaniu projektów na potrzeby Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla społeczności tureckiej Cypru EPRD-2007-032
- Wsparcie techniczne dla Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej społeczności tureckiej Cypru w zakresie organizacji przetargów, kontraktowania i wdrażania projektów w sektorze energii, gospodarki wodnej, telekomunikacji oraz odpadów stałych EPRD-2007-031
- Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich Dyrekcji Szkolnictwa Zawodowego w Jordanii EPRD-2007-022
- Pomoc instytucjonalna dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Aqabie - Jordania EPRD-2007-012
- Ewaluacja i stworzenie uzupełniających ram programowych dla wsparcia sektorów B+R oraz innowacji w Egipcie. EPRD-2006-015
- Wsparcie techniczne świadczone dla UGP w zakresie projektów komunikacyjnych. EPRD-2006-006
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.