Region realizacji: EDF
Projekt Nr projektu
- Opracowanie Narodowych Strategii Bezpieczeństwa Morskiego we Krajach Afryki Wschodniej, Południowej oraz Krajach Oceanu Indyjskiego EPRD-2017-055
- Wsparcie techniczne realizacji założeń Prognozy Programu nr 2 (Devis-Programme 2) dla Projektu Wsparcia Wymiaru Sprawiedliwości - Benin EPRD-2016-078
- Ocena Śródokresowa „Wsparcia wdrażania Ogólnosektorowego Podejście w Rolnictwie oraz Inicjatywy Green Belt” EPRD-2016-077
- Ocena wykonalności odnowy linii kolejowej Tororo-Pakwach - Uganda EPRD-2016-021
- Short Term Technical Assistance for Financial Framework EPRD-2015-078
- Ewaluacja programu wspierania młodzieży poprzez kulturę i sport w Republice Południowej Afryki. EPRD-2015-076
- Śródokresowa ewaluacja trzech projektów realizowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w dziedzinach Sprawiedliwości, Anty-korupcji i Narkotyków. EPRD-2015-041
- Wsparcie dla partnerów rozwojowych UE w zakresie wspólnego programowania i wzmacniania skuteczności rozwoju w Mjanmie EPRD-2014-076
- Studium wykonalności mające na celu poprawę łÄ…czności morskiej oraz ustalenie warunków utworzenia regionalnych usług kabotażowych w regionie Południowo-Zachodniego Oceanu Indyjskiego EPRD-2014-060
- Ocena śródokresowa wsparcia dla programu “Plantwise – zintegrowane systemy ochrony roślin w Afryce” EPRD-2014-049
- Śródokresowa ewaluacja programu Wsparcia dla biura Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego (NAO) III w Nigerii. EPRD-2014-035
- Śródokresowa ocena Programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (PASOC II) w Nigrze EPRD-2014-029
- Śródokresowa ocena Programu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (PASC) w Kamerunie EPRD-2014-018
- Wspólne Programowanie UE w Kenii EPRD-2014-016
- Ewaluacja śródokresowa Programu Wsparcia Innowacji w Afryce Południowej (SAIS) EPRD-2014-005
- Ewaluacja śródokresowa Programu Wsparcia Handlu Poprzez Modernizację Rozwiązań Celnych w Regionie Wschodniej i Południowej Afryki EPRD-2013-087
- Ocena instytucjonalna sektora rolniczego i pasterskiego – komponent 1 – Mauretania EPRD-2013-075
- Ocena śródokresowa wsparcia UE dla procesu pokojowego na południu Filipin w ramach Instrumentu na Rzecz Stabilności EPRD-2013-064
- Ocena i rozwój zarządzania zasobami wodnymi i nawadnianiem w Felicity - Centralny Trynidad EPRD-2013-038
- Śródokresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kamerunie EPRD-2013-033
- Ewaluacja ex-post Programu Wsparcia dla Krajowego Urzędu Zatwierdzającego II (PAON II) w Kongo Brazzaville EPRD-2013-032
- Wsparcie dla partnerów rozwojowych UE w zakresie wspólnego programowania i wzmacniania skuteczności rozwoju w Mjanmie EPRD-2013-016
- Ewaluacja finalna Programu Wsparcia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki EPRD-2013-006
- Ewaluacja końcowa Programu Wzmocnienia Potencjału Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (PROS) w Burkina Faso EPRD-2012-105
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Reformy Sektora Bezpieczeństwa w Republice Gwinei – 10 EDF EPRD-2012-094
- Finalna ewaluacja Programu Wsparcia Poprawy Jakości Kultury na Haiti (Program PARQE II) EPRD-2012-052
- Ewaluacja zaproszenia do składania wniosków w roku 2012 - podmioty pozapaństwowe - Kenia EPRD-2012-035
- Ocena wniosków złożonych w ramach krajowego Systemu Wsparcia Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) na lata 2011/2012 w Nigerii EPRD-2012-034
- Pomoc techniczna w ramach przygotowań do wdrażania Programu Wsparcia dla Handlu i Rolnictwa w Tanzanii EPRD-2012-031
- Studium identyfikacji programu wsparcia związków zawodowych sektora transportu drogowego w Wybrzeżu Kości Słoniowej EPRD-2012-025
- Wstępne studium wykonalności i studium wykonalności dla projektu wspierania społeczności wiejskich poprzez rozwój drogi krajowej RNT12A i związanych z nią dróg wiejskich na Madagaskarze EPRD-2012-024
- "Ocena wsparcia UE dla procesu pokojowego na południu Filipin w ramach Instrumentu na Rzecz Stabilizacji" EPRD-2012-011
- Pomoc techniczna dla efektywności wsparcia na Haiti EPRD-2012-008
- Misja identyfikacji i sformułowania wsparcia dla Centrum Koordynacji Badań Rolniczych i Rozwoju Afryki Południowej (CCARDESA) w Botswanie EPRD-2012-005
- Misja identyfikacyjna Programu Szkolnictwa Wyższego UE-ASEAN EPRD-2011-099
- Wsparcie przy ocenie projektów w ramach konkursu: „Podmioty Pozapaństwowe i Władze Lokalne w Rozwoju - Działania w krajach Partnerskich” w Republice Kamerunu EPRD-2011-086
- Ewaluacja śródokresowa programu wsparcia budżetowego w ramach partnerstwa pomiędzy Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka EPRD-2011-075
- Ewaluacja końcowa Programu Wsparcia dla Zarządzania Lokalnego i Podmiotów Pozapaństwowych w Lesotho EPRD-2011-072
- Ewaluacja końcowa programu PASOC – Program wsparcia struktur społeczeństwa obywatelskiego w Kamerunie EPRD-2011-070
- Sformułowanie programu ONE HEALTH w Azji EPRD-2011-068
- Wsparcie techniczne dla projektu rozwoju kształcenia zawodowego na Komorach EPRD-2011-067
- Ocena ex-ante oraz monitorowanie projektów LRRD – REPI 2010 (Poprawa sytuacji ludności mieszkającej w północno-centralnej i wschodniej części Burkina Faso po powodzi z lipca 2010 roku). EPRD-2011-045
- Sformułowanie programu wsparcia reformy Rządu Federalnego Nigerii w ramach dziesiątej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju EPRD-2011-015
- Ewaluacja programów wsparcia bezpieczeństwa żywności PASA 2003-2004 i PRONUMAD 1-2-3 na Madagaskarze EPRD-2010-102
- Ocena spójności Narodowych Planów Rozwoju z Programem regionalnym Procesu Integracji regionalnej Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) w Botswanie EPRD-2010-090
- Ewaluacja końcowa części Programu zmniejszania ubóstwa na obszarach wiejskich dotyczącej Zdecentralizowanych Działań Sterowanych Zapotrzebowaniem (DDDA) w ramach dziewiątego EFR w Namibii EPRD-2010-089
- Ocena końcowa realizacji i koordynacji projektu badań i szkoleń rolniczych w regionie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej EPRD-2010-075
- Wsparcie Komitetu Wykonawczego ds. Reformy Finansów Publicznych (COREF) w nadzorowaniu wdrażania reform w Kongo EPRD-2010-056
- Identyfikacja wsparcia Cyklu Wyborczego 2011-2015 w Nigerii EPRD-2010-053
- Przeprowadzenie ewaluacji końcowej działań wykonanych w ramach programu Stabex 99 w sektorze edukacyjnym na Wyspach Salomona EPRD-2010-041
- Śródokresowa Ewaluacja Programu dotyczącego Poprawy Zdolności Produkcyjnej w Sudanie (SPCRP) EPRD-2010-039
- Ewaluacja programu Stabex w Rwandzie (2002-2010) EPRD-2010-035
- Pomoc techniczna w finalnej ewaluacji projektu Wsparcia Systemu Informacji Bezpieczeństwa Żywności w Etiopii EPRD-2010-020
- Ewaluacja śródokresowa Europejskiego Programu Wsparcia dla Sektora Bananowego na Jamajce EPRD-2010-015
- Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa na Jamajce EPRD-2010-009
- Wsparcie w zarządzaniu globalnymi funduszami na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią w Indonezji EPRD-2010-005
- Identyfikacja i przygotowanie projektu "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i pojednania narodowego w Togo" EPRD-2009-120
- Ewaluacja i analiza ECOFIN połÄ…czonych programów UBUDEHE i wsparcia powiatów objętych Zdecentralizowanym Programem Zwalczania Ubóstwa na Obszarach Wiejskich w Rwandzie EPRD-2009-105
- Pomoc techniczna dla biura NAO na Belize EPRD-2009-101
- Ewaluacja programu EDULINK i przygotowanie jego kolejnego etapu w ramach 10 edycji EDF dla krajów strefy ACP EPRD-2009-100
- Identyfikacja tematów i zakres działalności badawczej w regionie Karaibów i Pacyfiku - ACP EPRD-2009-084
- Ewaluacja śródokresowa programu rozwoju obszarów wiejskich (PPCRD) po rozwiązaniu konfliktu w Burundi EPRD-2009-083
- Ewaluacja końcowa Programu Rozwoju Młodzieży na Antylach Holenderskich EPRD-2009-078
- Ocena Końcowa Programu Rozwoju Obszarów Górskich w Południowym Mindanao - Filipiny EPRD-2009-072
- Ewaluacja końcowa komponentu mikrofinansów programu ASAPI (wsparcie zabezpieczenia żywności poprzez system nawadniania) w Nigrze EPRD-2009-069
- Ewaluacja ex-post projektu 9.ACP.VA.03 & 10 - Program Edukacji i Szkoleń w Republice Vanuatu EPRD-2009-050
- Usługi doradcze na rzecz wdrażania wskaźnika jakości wody (WQI) dla systemu lagun na Mauritiusie EPRD-2009-043
- Ewaluacja wdrażania Programu Grantów w ramach zapewnienia dodatkowych funduszy dla szkół podstawowych w Królestwie Swaziland EPRD-2009-042
- Przygotowanie Programu Pomocowego w sektorze Rolnictwa i Zabezpieczenia Żywności finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju - Erytrea EPRD-2009-032
- Ocena śródokresowa Programu Artykułów Rolnych w krajach regionu ACP EPRD-2008-098
- Ewaluacja regionalnego projektu monitorowania, kontroli i nadzoru (SCS) gatunku wielkich ryb daleko migrujących w Oceanie Indyjskim – Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele EPRD-2008-093
- Okresowa ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie rolniczym Moungo-Nkam - Kamerun EPRD-2008-079
- Pomoc techniczna - Zarządzanie Funduszami Grantowymi oraz Wsparcie Beneficjentów w RPA EPRD-2008-068
- Program pomocy techniczej dla Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołóstwa w celu finalizacji Sektorowego Programu Rolnictwa na Madagaskarze EPRD-2008-065
- Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa - Jamajka EPRD-2008-062
- Ewaluacja końcowa Komponentu Narodowego w zakresie Zrównoważonego Programu Żywnościowego - Malawi EPRD-2008-038
- Ewaluacja projektu renowacji dróg wiejskich – BENIN EPRD-2008-037
- Zorientowane na wyniki monitorowanie działań finansowanych przez Wspólnotę Europejską - część 7: Karaiby, Pacyfik, Kuba oraz kraje i Terytoria Zamorskie (KTZ) EPRD-2008-027
- Wsparcie techniczne dla programu edukacyjnego PASEC - Związek Komorów EPRD-2008-025
- Wsparcie techniczne dla Rządu Republiki Mauritiusu w opracowaniu strategii w dziedzinie Edukacji i Szkoleń (2008-2020) oraz Planu Wdrożenia (2008-2011) EPRD-2007-045
- Wsparcie Techniczne dla Państwowej Agencji Rezerwy Żywnościowej w Malawi EPRD-2007-030
- Przygotowanie Programu Poprawy Warunków Życia na Obszarach Wiejskich w Północnej Ugandzie EPRD-2007-010
- Ewaluacja Funduszy Powierniczych na Madagaskarze EPRD-2007-004
- Misja Ewaluacyjna – program PASEP - Zabezpieczenie Gospodarki Wiejskiej EPRD-2006-041
- Końcowa ewaluacja programu przekształceń i reform sektora edukacyjnego w Zimbabwe. EPRD-2006-036
- Przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacyjnej oraz opracowanie strategii wsparcia dla Narodowych Systemów Badawczych w krajach Południowej Afryki EPRD-2007-001
- Ocena badań stosowanych w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt - Sudan EPRD-2006-023
- Krótkoterminowe doradztwo techniczne w celu sfinalizowania oferty projektowej dla programu „Post PACE” w Sudanie finansowanego z funduszu STABEX EPRD-2006-021
- SFA 2003 – analiza rynkowa dla sektora bananowego na Belize EPRD-2006-018
- Wsparcie w opracowaniu Nowej Strategii Działań Unii Europejskiej w Belize na lata 2008-2013. EPRD-2006-014
- Kompleksowa analiza działań podmiotów instytucjonalnych wobec kryzysu żywnościowego w latach 2005/2006 w Malawi EPRD-2006-013
- Rozwój Zasobów Ludzkich w Sektorze Ochrony Zdrowia – Ewaluacja Średniookresowa - Uganda EPRD-2006-012
- Przygotowanie strategii współpracy ramowej dotyczącej uprawy i handlu bananami (SFA) na rok 2006, 2007 i 2008 oraz sporządzenie analizy finansowej dla SFA na rok 2006 dla Dominiki, Grenady i Wyspy Św. Wincentego EPRD-2006-011
- Opracowanie strategii reformy i dostosowania sektora produkcji cukru do nowej polityki UE na Madagaskarze EPRD-2006-010
- Końcowa Ewaluacja Programu Odnowy dla Uchodźców i Wysiedlonych w Liberii EPRD-2006-007
- Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados EPRD-2006-005
- Studium Środowiskowe dla Tanzanii EPRD-2005-005
- ”Ewaluacja końcowa: Rozwój sektora miejskiego” RPA EPRD-2005-004
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.