Region realizacji: ALA ASIA
Projekt Nr projektu
- Doradztwo dla siedziby głównej Komisji Europejskiej i Delegatur w zakresie wdrażania wsparcia budżetowego. EPRD-2015-084
- Instrument wsparcia dla działań wsparcia budżetowego UE w Laosie EPRD-2015-082
- „Ewaluacja Wsparcia Unii Europejskiej dla Programu Rozwoju Dzielnic (EU-SDDP)” - Sri Lanka EPRD-2015-075
- Ewaluacja finalna porozumienia finansowego: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa w Jemenie EPRD-2013-039
- Sformułowanie Programu Wsparcia dla Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego między UE i Nepalem EPRD-2012-067
- Ocena ex-post projektu "Cywilnego Tworzenia Możliwości Rozwojowych na Rzecz Egzekwowania Prawa w Pakistanie "(CCBLE) - Pakistan EPRD-2012-059
- Ocena wariantów dostarczania wsparcia przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju regionu Północnych Wyżyn (NUDP) w Laosie. EPRD-2012-037
- Śródokresowa ewaluacja projektów w ramach programu "Unia Europejska - Wsparcie dla Ludzi Dotkniętych Konfliktem" (EU-ACAP) na Sri Lance” EPRD-2012-006
- Finalna ewaluacja projektu Wsparcia Modernizacji Zarządzania Edukacją w Wietnamie EPRD-2010-100
- Niezależna ewaluacja i finalizacja specyfikacji technicznych przetargu na dostawy sprzętu dla organów ścigania w Pakistanie EPRD-2010-097
- Analiza Techniczna Projektu „Wsparcie Jednostki Zarządzającej Informacją i Polityką w zakresie Żywności, Rolnictwa i Gospodarki Zwierząt (FAAHM) w ramach rozwoju Statystki Rolniczej oraz Informacji Rynkowej” – Afganistan EPRD-2009-060
- Ewaluacja śródokresowa projektu współpracy pomiędzy UE i Chinami w zakresie reformy bezpieczeństwa społecznego w Chinach EPRD-2009-009
- Ocena Dokumentów Przetargowych na Zakup Wyposażenia Solar PV w Projekcie Energia Odnawialna – Nepal EPRD-2008-074
- Okresowa ewaluacja Projektu Rozwoju Hodowli Roślin Wieloletnich (PHDP) oraz studium wykonalności dla istniejących oraz przyszłych inicjatyw w sferze rozwoju hodowli roślin wieloletnich na poziomie krajowym oraz ponad krajowym - Afganistan EPRD-2008-056
- Ewaluacja okresowa projektu „Wsparcie Producentów Trzody Chlewnej” w Laosie EPRD-2007-017
- Średniookresowa ewaluacja Chińsko-Europejskiego Programu Wsparcia Administracji Publicznej EPRD-2006-003
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.