Region realizacji: TACIS
Projekt Nr projektu
- Weryfikacja zgodności wsparcia budżetowego dla reformy wymiaru sprawiedliwości w Gruzji EPRD-2016-016
- Ocena warunków związanych z makroekonomią, zarządzaniem finansami publicznymi, oraz przejrzystością budżetu pod kątem transz programów wsparcia budżetowego realizowanych w Mołdawii w latach 2016-2017 EPRD-2016-003
- Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jakości powietrza i zarządzania ochroną środowiska (SAQEM) EPRD-2015-073
- Ocena kontraktu reformy sektorowej: Ochrona Społeczna - Kirgistan EPRD-2015-051
- Ocena Programu TRACECA finansowanego ze środków UE - kraje objęte finansowaniem w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa EPRD-2014-068
- Analiza świadczenia usług społecznych w Armenii EPRD-2014-065
- Wsparcie w przygotowaniu Zakresu Zadań i Obowiązków dla projektu pomocy technicznej w sektorze kształcenia zawodowego na Białorusi (AAP 2014) EPRD-2014-064
- Analiza kontaktów na reformy w zakresie Zatrudnienia oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET)” w Gruzji EPRD-2014-043
- Ocena azerbejdżańsko-gruzińskiej propozycji projektu dotyczącego wdrażania rozwiązań infrastrukturalnych na przejściu granicznym "Red Bridge" EPRD-2014-026
- Wsparcie tworzenia krajowych ram kwalifikacji w Mołdawii poprzez opracowanie wraz z grupą roboczą formatu kwalifikacji zawodowych. EPRD-2013-096
- Ewaluacja sektora integracji społecznej w Republice Białorusi oraz identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy i pomocy Unii Europejskiej dla Białorusi w tym sektorze EPRD-2013-095
- Ocena pomocy UE w ramach ogólnej polityki migracyjnej UE wobec Ukrainy. Ewaluacja inicjatywy READMIT w kontekście realizacji Umowy o Readmisji pomiędzy UE i Ukrainą. EPRD-2013-080
- Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVT) we wschodniej Europie – „Wsparcie dla rozwoju polityki i metodologii dla walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego w Gruzji” EPRD-2013-074
- Wsparcie techniczne w sformułowaniu końcowej fazy Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w kwestiach Ochrony Społecznej oraz Zarządzania Finansami Publicznymi w Republice Kirgiskiej EPRD-2013-071
- Ocena Programu Wsparcia Polityki Sektorowej w zakresie ochrony socjalnej i zarządzania finansami publicznymi w Kirgistanie EPRD-2013-067
- Badanie możliwości udzielenia pomocy technicznej Białorusi w dziedzinie zarządzania niebezpiecznymi odpadami i emisją zanieczyszczeń EPRD-2013-066
- Badanie nad wprowadzeniem transportu multimodalnego (piggyback) na granicy Unii Europejskiej i Unii Celnej EPRD-2012-123
- Ewaluacja śródokresowa implementowanego Rocznego Programu Działania: "Wsparcie rozwoju kompleksowych ram dla współpracy międzynarodowej na rzecz środowiska w Republice Białorusi" EPRD-2012-090
- "Wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Republiki Azerbejdżanu w przygotowaniu fiszki twinningowej dla rozwoju systemu rehabilitacji medyczno-społecznej osób niepełnosprawnych" EPRD-2012-064
- Pomoc przy wdrażaniu projektu “Wsparcie dwóch cykli wyborczych w Armenii” EPRD-2012-055
- Wsparcie w przygotowaniu 2 fiszek projektów twinningowych (Trybunał Obrachunkowy oraz Urząd Standardyzacji i Metrologii) w Mołdawii EPRD-2012-039
- Współpraca w dziedzinie badań klinicznych w Rosji EPRD-2011-098
- Identyfikacja i Sformułowanie Projektu / Programu "Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Ukrainie - eliminacja barier rozwoju" EPRD-2012-002
- Misja identyfikacyjna kształcenia zawodowego w Mongolii EPRD-2010-099
- Wsparcie Państwowego Komitetu Skarbowego w przygotowaniu fiszki projektu twinningowego dla wzmocnienia procedur kontroli celnej i ich egzekwowania w Armenii EPRD-2010-076
- Wzmocnienie egzekwowania praw własności intelektualnej w Armenii EPRD-2010-072
- Studium dla Partnerstwa Wschodniego: Flagowy Projekt Inicjatywy IBM EPRD-2009-123
- Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń technicznych (łącznie z urządzeniami elektronicznymi) dla opracowania wykazu, identyfikacji i systemu bezpieczeństwa dóbr kultury w krajach Unii Europejskiej - Rosja EPRD-2009-122
- Wsparcie techniczne dla krajowej Jednostki Koordynującej (TANCU) w Turkmenistanie EPRD-2009-121
- Identyfikacja programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Azerbejdżanie EPRD-2009-059
- Przygotowanie specyfikacji technicznych dla wyposażenia 11 Centrów Kształcenia Zawodowego w Armenii EPRD-2008-029
- Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem systemów nawadniających) regionów Batken, Osh i Djalal-Abad w Kirgistanie EPRD-2008-028
- Wsparcie systemu weterynaryjnego, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony roślin w Gruzji EPRD-2008-020
- Opracowanie Zakresu Zadań i Obowiązków dla komponentu komunikacyjnego projektu „Prawa Kobiet i Dzieci” - Ukraina EPRD-2007-050
- Sporządzenie ekspertyzy zewnętrznej na potrzeby opracowania regionalnego programu środowiskowego dla Centralnej Azji (etap identyfikacji i formułowania). EPRD-2007-041
- Koordynacja przygotowania projektu „Wsparcie Zrównoważonego Rozwoju regionalnego” wraz z władzami krajowymi i innymi organizacjami darczyńców oraz studia wykonalności - Ukraina EPRD-2006-043
- Wsparcie sektora MŚP w regionach priorytetowych Ukrainy EPRD-2006-020
- Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa – Armenia EPRD-2006-019
- Wprowadzanie standardów bezpieczeństwa produkcji i konsumpcji produktów mięsnych w Kazachstanie ze szczególnym uwzględnieniem mięsa końskiego EPRD-2006-001
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.